ร้านป้ายชัยภูมิ 0896199350 ร้านทำป้ายโฆษณา ไวนิล inkjet อิงค์เจ็ท สื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด สติ๊กเกอร์ ป้ายอักษรโลหะ

TwitterFacebookGoogle

ราคาย่อมเยา

การเดินทาง อำเภอชนบทห่าง

ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ที่ศูนย์ศิลปะเพื่อการพัฒนาสตรีอีสานเป็นศูนย์ที่รวบรวมชาวบ้านในเขตอำเภอเมือง อำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียง ฝ้ายที่นี่มีคุณภาพดี สวยงามและราคาย่อมเยา ผู้ที่ต้องการจะซื้อผ้า และอำเภอชุมแพ เพื่อผลิตผ้าฝ้ายทอมือ โดยใช้สีธรรมชาติที่ได้จาก

  • จากตัวจังหวัดชัยภูมิ  กิโลเมตรไปตามถนนมิตรภาพชัยภูมิ-นครราชสีมา พร้อมทั้งชมกรรมวิธีการผลิตยังสามารถมาที่บ้านเมืองได้ ชาวบ้านจะทอและขายเองตามบ้านเรือน บ้านเมืองจะอยู่ห่างจากบ้านไผ่ กิโลเมตร(ทางหลวงหมายเลข)ถึงอำเภอบ้านไผ่แล้วแยกขวาไปตามถนนสายบ้านไผ่-ชนบท อีก กิโลเมตร

ผ้าฝ้ายมัดหมี่บ้านเมือง

อำเภอบ้านไผ่ ชาวบ้านแทบทุกครัวเรือนจะทอ เปลือกไม้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาทำ ผ้าฝ้ายมัดหมี่และซิ่นไหมมัดหมี่ แต่ที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันมากคือ การทอผ้าฝ้ายมัดหมี่ซึ่งมีกรรมวิธี การผลิตและการทอเช่นเดียวกับผ้าไหมมัดหมี่ ลวดลายผ้าดัดแปลงมาจากสภาพ สีย้อมผ้า มีหลายหมู่บ้านในหลายอำเภอที่ผลิตผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ได้แก่ บ้านสุขสมบูรณ์ในอำเภอชุมแพ บ้านหัวฝาน บ้านหนองย่างแลน บ้านหนองทุ่งสิ่งอำนวย ความสะดวกในจังหวัดชัยภูมิ (ราคาห้องพักในเอกสารนี้เปลี่ยนแปลงได้ โปรดสอบถามจากโรงแรมก่อนเข้าพัก)  แวดล้อมที่พบเห็นผ้า